Karte von Memory Box: Birthday Wishes

Verwendete Stanzschablonen: Memory Box Stanzschablone – Wonderful Whale Frame Memory Box Stanzschablone – Sailboat Frame Link zum Memory Box-Blog: Birthday Wishes by Donna Sledzik