Karte von Memory Box: Stylish Rose Birthday

Verwendete Stanzschablonen: Memory Box Stanzschablone – Scribble Rose Trio Memory Box Stanzschablone – Pinpoint Leaf Plate Memory Box Stanzschablone – Stylish Frame Trio Link zum Memory Box-Blog: Stylish Rose Birthday …