Karte von Poppy Stamps: Fishbowl Card

Poppy Stamps Stanzschablone – Elegant Koi Poppy Stamps Stanzschablone – Bobbing Rings Poppy Stamps Stanzschablone – Stitchwork Circle Frames  Link zum Poppy Stamps-Blog: Fishbowl Card by Olga Direktorenko